ZAJEDNO MOŽEMO SVE

AFA JE GLOBALNA ZAJEDNICA POSVEĆENA EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA, NJIHOVOJ PROFESIONALNOJ AFIRMACIJI, KAO I POVEZIVANJU I AKTIVNOM UKLJUČIVANJU U KREIRANJE BUDUĆNOSTI I DRUŠTVA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

VERUJEMO DA KOMPANIJE, EKONOMIJA I DRUŠTVO IMAJU BOLJE REZULTATE KADA SU ŽENE PODJEDNAKO UKLJUČENE

SAZNAJTE VIŠE O AFA

WHY AFA