SNAGA JE U VAMA

Asocijacija za afirmaciju potencijala žena i povezivanje

AFA Network - Ekonomsko osnaživanje žena kroz projekte i afirmacija kao lidera i stručnjaka u određenim oblastima.

AFA je platforma za "networking", saradnju i razmenu ideja i znanja čija je misija povezivanje žena i pružanje podrške u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju. Verujemo da su povezivanje i umrežavanje kao i stalno učenje i usavršavanje ključni za postizanje uspeha kako u karijeri tako i u privatnom životu.

SAZNAJTE VIŠE O AFA

WHY AFA