AFA Asocijacija

GLOBALNA MREŽA USPEŠNIH, PROAKTIVNIH ŽENA IZ RAZLIČITIH OBLASTI, KOJE ŽELE DA KREIRAJU POZITIVNE PROMENE I ISKORISTE SVOJE ZNANJE I EKSPERTIZU ZA BRZI RAZVOJ DRUŠTVA.

PLATFORMA ZA AFIRMACIJU ŽENA I NJIHOVO AKTIVNO UČEŠĆE U KREIRANJU BUDUĆNOSTI I STVARANJU DRUŠTVA PODJEDNAKIH MOGUĆNOSTI ZA SVE, ZASNOVANOG NA ZNANJU, OBRAZOVANJU,RADU, ETICI I LIČNOJ ODGOVORNOSTI.

U SARADNJI SA KOMPANIJAMA, ORGANIZACIJAMA, INSTITUCIJAMA I VLADOM, OTVARA MOGUĆNOST ŽENAMA ČIJI POTENCIJAL JOŠ UVEK NIJE DOVOLJNO ISKORIŠĆEN I VREDNOVAN, DA NAPREDUJU I KONTINUINIRANO, ZAJEDNIČKI, AKTIVNO UČESTVUJU U REŠAVANJU NAJVAŽNIJIH PROBLEMA DRUŠTVA, REALIZUJUĆI SVOJ KREATIVNI I STVARALAČKI POTENCIJAL.

VERUJEMO DA KOMPANIJE I EKONOMIJE IMAJU BOLJE REZULTATE KADA SU ŽENE PODJEDNAKO UKLJUČENE.

AFA Mreža

AFA MREŽA JE RASTUĆA ZAJEDNICA, POSVEĆENA POVEZIVANJU ŽENA, KAO I NJIHOVOM PROFESIONALNOM I LIČNOM RAZVOJU KROZ SARADNJU, RAZMENU ZNANJA I ISKUSTAVA I ZAJEDNIČKI ANGAŽMAN. AFA MREŽU ČINE USPEŠNE I MOTIVISANE ŽENE IZ RAZLIČITIH OBLASTI KOJE SU U RAZLIČITIM FAZAMA KARIJERE: VIZONARKE, INOVATORKE I BIZNIS LIDERKE, NAUČNICE, PROFESORKE, PREDUZETNICE, UMETNICE, DIPLOMATKINJE, SOCIJALNE RADNICE, ČLANICE UPRAVNIH ODBORA, ALI I STUDENTKINJE I SREDNJOŠKOLKE… NEKE OD NJIH SU NA VRHUNCU KARIJERE, NEKE TEK NA POČETKU, ALI SVE DELE ISTO UVERENJE DA JE INVESTIRANJE U SEBE I KARIJERE DRUGIH ŽENA UVEK DOBAR POTEZ, KAO I DA JE POVEZIVANJE I UMREŽAVANJE JEDAN OD VEOMA VAŽNIH PREDUSLOVA ZA POSTIZANJE USPEHA.

PRIDRUŽITE SE AFA ŽENSKOJ MREŽI!

POVEŽITE SE, POVEĆAJTE SVOJ UTICAJ I KREIRAJTE NOVE MOGUĆNOSTI !

POPUNITE UPITNIK I ODABERITE NIVO ANGAŽOVANJA. IMATE MOGUĆNOST DA SE UKLJUČITE I DA AKTIVNO UČESTVUJETE U KREIRANJU PROGRAMA I POKREĆETE I INICIRATE AKTIVNOSTI ILI SAMO DA DOBIJATE INFORMACIJE, BEZ OBAVEZE I BEZ ČLANARINE.
SVE OPCIJE SU OTVORENE! PRIKLJUČITE SE!