AFA Mreža

AFA Ženska mreža je rastuća zajednica, posvećena povezivanju žena, kao i njihovom profesionalnom i ličnom razvoju kroz saradnju, razmenu znanja i iskustava i zajednički angažman. AFA mrežu čine uspešne i motivisane žene iz različitih oblasti koje su u različitim fazama karijere: vizonarke, inovatorke i biznis liderke, naučnice, profesorke, preduzetnice, umetnice, diplomatkinje, socijalne radnice, članice upravnih odbora, ali i studentkinje i srednjoškolke… Neke od njih su na vrhuncu karijere, neke tek na početku, ali sve dele isto uverenje da je investiranje u sebe i karijere drugih žena uvek dobar potez, kao i da je povezivanje i umrežavanje jedan od veoma važnih preduslova za postizanje uspeha.

Pridružite se AFA ženskoj mreži!

Povežite se, povećajte svoj uticaj i kreirajte nove mogućnosti !

Popunite upitnik i odaberite nivo angažovanja. Imate mogućnost da se uključite i da aktivno učestvujete u kreiranju programa i pokrećete i inicirate aktivnosti ili samo da dobijate informacije, bez obaveze i bez članarine.
Sve opcije su otvorene! Priključite se!

AFA asocijacija

AFA asocijacija je posvećena kreiranju dugoročne platforme za povezivanje žena i njihovo aktivno učesce u projektima koji imaju za cilj stvaranje društva podjednakih mogućnosti. Vidimo veliku šansu da investiranjem u žene kreiramo pozitivne promene, čiji potencijal još uvek nije dovoljno iskorišćen i vrednovan, kako u poslovnom svetu, obrazovanju i nauci, tako i u politici, vladi i administraciji, što se ispoljava i kroz malu zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama. Naša strategija je da u saradnji sa kompanijama, organizacijama, institucijama i Vladom , omogućimo zenama da kontinuinirano, zajednički, aktivno učestvuju i imaju proaktivnu ulogu u rešavanju najvažnijih problema društva, realizujući svoj kreativni i stvaralački potencijal.
Verujemo da kompanije i ekonomije imaju bolje rezultate kada na pravi način angažuju i uključuje žene.
Članstvo u AFA Asocijaciji vam omogućava da date svoj puni doprinos u kreiranju ciljeva, strategije i aktivnosti u saradnji sa vodećim stručnjacima iz različitih oblasti ali i da iskoristite pun potencijal AFA organizacije za unapređenje vlastite karijere i biznisa.

Pridružite nam se!