AFA Asocijacija

AFA JE GLOBALNA ZAJEDNICA POSVEĆENA EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA, NJIHOVOJ PROFESIONALNOJ AFIRMACIJI, KAO I POVEZIVANJU I AKTIVNOM UKLJUČIVANJU U KREIRANJE BUDUĆNOSTI I DRUŠTVA PODJEDNAKIH MOGUĆNOSTI.

POSEBAN FOKUS JE NA INOVACIJAMA U NAUCI I TEHNOLOGIJI KOJE UBRZANO MENJAJU NAČIN POSLOVANJA I UTIČU NA SVE SFERE DRUŠTVA, A AFA TECH JE RASTUĆA ZAJEDNICA POSVEĆENA DIGITALNOM OPISMENJAVANJU, EDUKACIJI I PODSTICANJU TEHNOLOŠKOG PREDUZETNIŠTVA, KAO KLJUČNIM FAKTORIMA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, PRATEĆI TRENDOVE I SARAĐUJUĆI SA VODEĆIM INICIJATIVAMA KOD NAS I U SVETU.

U SARADNJI SA KOMPANIJAMA, ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA OMOGUĆAVAMO ŽENAMA DA SE KROZ AFA NETWORK POVEŽU, RAZMENJUJU ZNANJE I ISKUSTVO I BUDU PROAKTIVNE U REŠAVANJU NAJVAŽNIJIH PROBLEMA DRUŠTVA I IZAZOVA DANAŠNJICE, REALIZUJUĆI SVOJ KREATIVNI STVARALAČKI POTENCIJAL. VERUJEMO DA KOMPANIJE, EKONOMIJA I DRUŠTVO IMAJU BOLJE REZULTATE KADA SU ŽENE PODJEDNAKO UKLJUČENE.

AFA Mreža

AFA ŽENSKA MREŽA JE PROJEKAT AFA ASOCIJACIJE, ONLINE PLATFORMA I RASTUĆA ZAJEDNICA KOJA IMA ZA CILJ DA OMOGUĆI ŠTO VEĆEM BROJU ŽENA IZ RAZLIČITIH OBLASTI I U RAZLIČITIM FAZAMA KARIJERE, DA SE POVEŽU I UČESTVUJU U RAZMENI IDEJA, ZNANJA I ISKUSTVA KAO I DA SE ZAJEDNIČKI ANGAŽUJU NA RAZLIČITIM PROJEKTIMA
 
AFA ŽENSKA MREŽA JE DOSTUPNA SVIM ŽENAMA, PUTEM POPUNJAVANJA UPITNIKA NA SAJTU I IZBOROM NIVOA ANGAŽOVANJA, BEZ DODATNIH OBAVEZA I PLAĆANJA ČLANARINE, I OMOGUĆAVA IM DA BUDU AKTIVNE U SKLADU SA SVOJIM MOGUĆNOSTIMA. NEDOSTATAK SLOBODNOG VREMENA JE JEDAN OD KLJUČNIH RAZLOGA ŠTO SU ŽENE DALEKO MANJE DRUŠTVENO AKTIVNE OD MUŠKARACA, JER U PROSEKU OBAVLJAJU TRI PUTA VIŠE POSLA, A OVO JE NAČIN DA IM SE TO OMOGUĆI, BEZ DODATNIH OBAVEZA.

POPUNJAVANJEM UPITNIKA SE ODABIRA NIVO ANGAŽOVANJA: AKTIVNO UČEŠĆE U KREIRANJU PROGRAMA I INICIRANJE AKTIVNOSTI ILI SAMO PRIJAVA NA NEWSLETTER.