DOBAR PRIMER RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Tokom prethodne godine IKEA je svoje funkcionalne i kvalitetne proizvode učinila dostupnim građanima Srbije, otvorivši svoju prvu robnu kuću u našoj prestonici. O prvim utiscima, budućim planovima, saradnji sa AFA asocijacijom i naravno, rodnoj ravnopravnosti unutar kompanije, razgovarali smo sa Majom Vujašković Đureinović, menadžerkom za odnose sa javnošću, IKEA jugoistočna Evropa.

Nakon višegodišnjeg prisustva na tržištima regiona, sredinom prošle godine ste ušli i na srpsko tržište, kakvi su prvi utisci i da li su za sada ostvareni rezultati u skadu sa vašim očekivanjima?

Utisci su fantastični! Naši proizvodi dizajnirani tako da obezbeđuju kombinaciju kvaliteta, forme, funkcije, dobre cene i proizvedeni uz poštovanje principa održivosti našli su put u mnoge domove, a klub lojalnosti IKEA Family premašio je 100.000 članova.

Na svim tržištima i na svim nivoima unutar kompanije, Ikea se zalaže za rodnu ravnopravnost, kao i za jednakost na nacionalnoj, verskoj i rasnoj osnovi. Na koji način sprovodite rodnu ravnopravnost?

Kao humanistička kompanija koja veruje da svako ima pravo na pravedan odnos i jednake mogućnosti, bez obzira na rod ili bilo koju drugu dimenziju svog identiteta, IKEA Srbija zauzela je proaktivan stav prema obezbeđivanju inkluzivne radne sredine u kojoj sve naše kolege i koleginice imaju iste šanse za razvoj karijere i podjednako su vrednovani za doprinos koji daju na radnom mestu.

Pre svega podržavamo rodnu ravnopravnost unutar organizacije IKEA, pa zajedno sa našim zaposlenima radimo na podizanju svesti o ovoj važnoj društvenoj temi. U skladu sa globalnom politikom, fokusiramo se na obezbeđivanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje i napredovanje, podjednako učešće žena na rukovodećim funkcijama i obezbeđivanje jednakih plata za žene i muškarce za isti posao. Ponosni smo i na saradnju sa EkoBag-om, socijalnim preduzećem, koje zapošljava žene starije od 45 godina, koje pripadaju teško zapošljivoj grupi pogođenoj tranzicijom.

Na primeru vaše kompanije, kako je uvođenje rodne ravnopravnosti promenilo vaše radno okruženje, odnosno kako je rodna ravnopravnost unapredila vaše poslovanje?

Stvarajući inkluzivnu sredinu, u kojoj se naši zaposleni osećaju slobodno da budu ono što jesu, utičemo na njihovu motivaciju, zadovoljstvo radnim mestom i podstičemo njihovu produktivnost. Jednakost je dobra za njih, kao pojedince, ali je dobra i za kompaniju, i za naše kupce, koji su takođe veoma različiti, a time i za društvo u celini. Za nas inkluzija i jednakost nisu „trošak“ već naprotiv investicija koja se višestruko vraća, jer raznoliki timovi imaju bolje rezultate, kreativniji su, produktivniji i zadovoljniji svojim radnim mestom. Kada ljudima pružite istu priliku da se razvijaju, bez obzira na to kog su pola ili iz koje sredine dolaze, svi dobijaju.

Povodom međunarodnog dana žena planirate događaj na kojem ćete propagirati rodnu ravnopravnost i predstaviti njene prednosti. Šta nam možete reći o tom događaju?

Iako rodna ravnopravnost nije tema za jedan dan, odlučili smo da 8. marta, simbolično, u saradnji sa partnerima AFA ženskom mrežom i Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, organizujemo događaj na kojem ćemo zajedno sa drugim kompanijama i ambasadom Švedske podeliti primere dobre prakse i diskutovati o tome kako privatni sektor i institucije mogu zajedno da rade na unapređenju rodne ravnopravnosti u društvu.

Forum je deo šire kampanje koju organizujemo i u Hrvatskoj i Rumuniji, a događaji će u sve tri zemlje biti podržani i komunikacijom u samim robnim kućama, i na ulicama Beograda, Zagreba i Bukurešta. Proslava Međunarodnog dana žena je samo početak za IKEA-u, i vidimo ga kao potencijal za dalje uvezivanje sa relevantnim zainteresovanim stranama, sa kojima ćemo zajedno uticati na unapređenje rodne ravnopravnosti u društvu u narednim godinama.

Povezane vesti

KAKO SMANJITI JAZ IZMEĐU POLOVA Izvor: Ellevate U poslednjem istraživanju koje je “Ellevate Network” sproveo na više od 1000 zaposlenih žena, čak 47% ispitanica je reklo da nije sasvim zadovoljno načinom na koji  njihova kompanija tretira problem rodne ravnopravnosti, dok se još 2...
PIRATE ART – OD POTREBE DO NAGRADE ZA NAJBOLJU STARTUP IDEJU U sklopu e-Health teme na Nedelji inovacija 28. 05. – 01. 06, prisutnima će se predstaviti i Pirate Art, start up kompanija iz Beograda koja se bavi dizajnom i izradom estetskih obloga, tehnologijom 3D štampe. Predstavljamo vam priču o kompaniji ko...
PROF. DR SANJA VRANEŠ – RECEPT ZA USPEH INSTITUTA MIHAJLO PUPIN OLYMPUS DIGITAL CAMERA Prof. dr Sanja Vraneš, direktorka instituta “Mihajlo Pupin”, inženjer elektrotehnike, dugogodišnji ekspert Ujedinjenih nacija, pored toga što će govoriti na prvoj  Nedelji inivacija 28.05 – 01. 06 u organizaciji AFA asocijaci...
UZ ZVUKE LASERSKE HARFE NAJAVLJENA NEDELJA INOVACIJA Lasersko-muzičkim performansom virtuoza na laserskoj harfi Gorana Ferenca, doktoranda ETF-a na jedinstven način najavljena je danas Innovation week 2018 koja će biti održana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 28. maja do 1. juna. U prostorijama ...
ŽENE NE KORISTE SVE POTENCIJALE LINKEDIN-A Izvor: Ellevete Poslovna, društvena mreža LinkedIn objavila je rezultate analize vezane za jaz između polova unutar radne snage, uključivši i deo o korišćenju LinkedIn profila za ličnu promociju. Istraživanje bazirano na prošlogodišnjim aktivn...