INKLUZIJA – TEMA ZNAČAJNA ZA SVE

Sari Brodi (Leadership & Diversity Manager, IKEA Group) je svojim izlaganjem otvorila diskusiju “Ravnopravnost je bolja za sve”. Uktartko nam je predstavila politiku kompanije IKEA po pitanju rodne ravnopravnosti, upoznala nas sa rezultatima koje su ostvarili i, primerima iz raznih kultura, uverila nas je u njihovu posvećenost ovoj temi.

Sari je više od dvadeset godina svoje karijere posvetila sprovođenju ravnopravnosti i uključenja unutar IKEA kompanije. Pa smo iskoristili ovu priliku da sa njom razgovaramo o rodnoj ravnopravnosti u svetu i u Srbiji, o važnosti inkluzije i uticaju koje velike kompanije imaju na društvo.

AFA: Pre nego što ste zauzeli poziciju globalnog menadžera za liderstvo i raznovrsnost u IKEA grupi, radili ste kao menadžer za liderstvo i raznovrsnost unutar IKEA US ogranka. Koji su bili najčešći problemi i izazovi u SAD-u prilikom sprovođenja ravnopravnosti, a koji su u Srbiji i ostatku Istočne Evrope?

SARI BRODI: Mislim da je inkluzija tema koja je značajna za sve. Kada imamo skup ljudi koji su međusobno različiti, na koji način možemo da im pomognemo da se osećaju kao kod kuće. Kako da ih ohrabrimo da budu ono što jesu, a ne da pokušavaju da se uklope, bilo da se radi o rodnoj pripadnosti ili bilo kom drugom aspektu identiteta. U SAD-u najveći problem je u vezi rase i nacionalnosti, ali i ravnopravnost polova je takođe bitno pitanje, posebno na pozicijama visokog menadžmenta. U Srbiji, naš fokus je na ravnopravnosti polova, ali ćemo vremenom ukljuliti i druge aspekte identiteta.

AFA: U nekoliko prilika ste izavili da je cilj IKEA grupe da do 2020-e godine dostigne 50/50 odnos kada je reč o zastupljenosti polova među zaposlenima. Po vašem mišljenju, koliko su ostale kompanije u Srbiji daleko od sličnog cilja?

SARI BRODI: Prema dostupnim istraživanjima, prosek na tržištu je da su žene zastupljene sa oko 20% na liderskim pozicijama. Tako da postoji dosta veliki prostor za unapređenje. Naša ambicija je da damo doprinos i da na ovoj temi saradjujemo sa drugim kompanijama i nevladinim institucijama.

AFA: IKEA je prisutna na srpskom tržištu manje od godinu dana i već ste uzeli učešće u bitnim, socialno odgovornim temama. Obzirom da je vaša ideja bila da otvorite predstavništvo u Beogradu još pre 25 godina, ali da vas je rat tada sprečio, po vašem mišljenju, kakav bi uticaj imalo prisustvo tako uticajne i angažovane kompanije na srpsko društvo, da ste uspeli u prvobitnim namerama?

SARI BRODI: Želim da mislim da ćemo dati doprinos pozitivnim promenama, i da smo od otvaranja, davali primer dobre prakse. Od prvog dana smo bili posvećeni rodnoj pravnopravnosti, stvaranju kulture koje je okrenuta ljudima, a koja počiva na našim vrednostima. Verujem da kompanije uopšte imaju veliki uticaj na društvo, i mogu biti deo pozitivnih promena, a naročito kad su ovako velike kao IKEA.

Povezane vesti

KAKO SMANJITI JAZ IZMEĐU POLOVA Izvor: Ellevate U poslednjem istraživanju koje je “Ellevate Network” sproveo na više od 1000 zaposlenih žena, čak 47% ispitanica je reklo da nije sasvim zadovoljno načinom na koji  njihova kompanija tretira problem rodne ravnopravnosti, dok se još 2...
PIRATE ART – OD POTREBE DO NAGRADE ZA NAJBOLJU STARTUP IDEJU U sklopu e-Health teme na Nedelji inovacija 28. 05. – 01. 06, prisutnima će se predstaviti i Pirate Art, start up kompanija iz Beograda koja se bavi dizajnom i izradom estetskih obloga, tehnologijom 3D štampe. Predstavljamo vam priču o kompaniji ko...
PROF. DR SANJA VRANEŠ – RECEPT ZA USPEH INSTITUTA MIHAJLO PUPIN OLYMPUS DIGITAL CAMERA Prof. dr Sanja Vraneš, direktorka instituta “Mihajlo Pupin”, inženjer elektrotehnike, dugogodišnji ekspert Ujedinjenih nacija, pored toga što će govoriti na prvoj  Nedelji inivacija 28.05 – 01. 06 u organizaciji AFA asocijaci...
UZ ZVUKE LASERSKE HARFE NAJAVLJENA NEDELJA INOVACIJA Lasersko-muzičkim performansom virtuoza na laserskoj harfi Gorana Ferenca, doktoranda ETF-a na jedinstven način najavljena je danas Innovation week 2018 koja će biti održana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 28. maja do 1. juna. U prostorijama ...
ŽENE NE KORISTE SVE POTENCIJALE LINKEDIN-A Izvor: Ellevete Poslovna, društvena mreža LinkedIn objavila je rezultate analize vezane za jaz između polova unutar radne snage, uključivši i deo o korišćenju LinkedIn profila za ličnu promociju. Istraživanje bazirano na prošlogodišnjim aktivn...