AFA na predstavljanju strategije za saradnju između Srbije i Švajcarske 2018 – 2021

Dorćol Plac je 19. 04. bio mesto na kojem se održala prezentacija strategije za saradnju između Srbije i Švajcarske 2018- 2021. Predstavnici Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji su prezentovali trogodišnji plan aktivne saradnje na rešavanju najvažnijih društvenih pitanja. Među zvanicama na ovom događaju našle su se i predstavnice AFA asocijacije.

Partnerstvo Srbije i Švajcarske koje se oslanja na finansijskoj pomoći ove alpske zemlje traje još od 1991. godine i za to vreme je Švajcarska postala jednom od najznačajnijih bilateralnih donora u našoj zemlji. Kao dokaz da Srbija ostaje visoko na listi njihovih prioriteta govori i činjenica da su ispred Švajcarske kancelarije za saradnju (Swiss Cooperation Office in Serbia)  objavili strategiju za naredne tri godine, u okviru koje su planirana ulaganja od 105 miliona švajcarskih franaka.

Kako se navodi ispred ove organizacije, cilj švajcarskih vlasti i diplomata je da se na temeljima dosadašnje saradnje i uspeha nastavi uzajamna podrška koja će dovesti do efikasnih i efektnih demokratskih institucija, inkluzivnih i održivih reformi, ali i nastavka puta ka evropskim integracijama.

Kao goruća pitanja u čije rešavanje će biti uložena navedene sredstva navode se: Iskorenjavanje korupcije iz nadležnih institucija; Sužavanje jaza između urbanih i ruralnih predela; Smanjenje stope siromaštva i nezaposlenosti; Sprečavanje odliva mozgova; Kao i propagiranje ravnopravnosti na radnom mestu jer se po „WEF Global Gender Gap Index-u“ za 2016-u Srbija nalazi na sedamdesetom mestu od 144 upoređene države.

Predstavljeni plan će biti sproveden u skladu sa Busan dogovorom za efektivnu saradnju, kako bi se sve strane osigurale da će zajednički napori biti efikasni i dobro kordinisani. Razrađena strategija je u celosti dostupna u PDF formatu.

Povezane vesti

KAKO SMANJITI JAZ IZMEĐU POLOVA Izvor: Ellevate U poslednjem istraživanju koje je “Ellevate Network” sproveo na više od 1000 zaposlenih žena, čak 47% ispitanica je reklo da nije sasvim zadovoljno načinom na koji  njihova kompanija tretira problem rodne ravnopravnosti, dok se još 2...
PIRATE ART – OD POTREBE DO NAGRADE ZA NAJBOLJU STARTUP IDEJU U sklopu e-Health teme na Nedelji inovacija 28. 05. – 01. 06, prisutnima će se predstaviti i Pirate Art, start up kompanija iz Beograda koja se bavi dizajnom i izradom estetskih obloga, tehnologijom 3D štampe. Predstavljamo vam priču o kompaniji ko...
PROF. DR SANJA VRANEŠ – RECEPT ZA USPEH INSTITUTA MIHAJLO PUPIN OLYMPUS DIGITAL CAMERA Prof. dr Sanja Vraneš, direktorka instituta “Mihajlo Pupin”, inženjer elektrotehnike, dugogodišnji ekspert Ujedinjenih nacija, pored toga što će govoriti na prvoj  Nedelji inivacija 28.05 – 01. 06 u organizaciji AFA asocijaci...
UZ ZVUKE LASERSKE HARFE NAJAVLJENA NEDELJA INOVACIJA Lasersko-muzičkim performansom virtuoza na laserskoj harfi Gorana Ferenca, doktoranda ETF-a na jedinstven način najavljena je danas Innovation week 2018 koja će biti održana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 28. maja do 1. juna. U prostorijama ...
ŽENE NE KORISTE SVE POTENCIJALE LINKEDIN-A Izvor: Ellevete Poslovna, društvena mreža LinkedIn objavila je rezultate analize vezane za jaz između polova unutar radne snage, uključivši i deo o korišćenju LinkedIn profila za ličnu promociju. Istraživanje bazirano na prošlogodišnjim aktivn...