“GENDER FAIR” – DRUŠTVENO ODGOVORAN ŠOPING

U mnogim kompanijama žene nisu zastupljene u istoj meri kao i muškarci, naročito ne na menadžerskim pozicijama, dok su žene u upravnim odborima skoro pa prava retkost. Veliki broj tih kompanija ne obraća pažnju na rodnu ravnopravnost u svojim postulatima i često smo svedoci marketinških kampanja u kojima se žene tretiraju sa nipodaštavanjem. Sa druge strane, u većini porodica, žene su te koje donose odluke vezane za kupovinu, pa bi svojim izborom brendova mogle direktno da utiču na kompanije da se pozabave ovim bitnim pitanjem.

“Gender Fair” servis je pronašao način kako da ostvarene rezultate i profit kompanija direktno poveže sa njihovim tretmanom žena. Analiziranjem podataka ovaj sajt utvrđuje koje kompanije ispunjavaju propise Ujedinjenih Nacija po pitanju osnaživanja žena, pa na uvid potencijalnim klijentima, kupcima ili saradnicima dostavlja rezultate određene kompanije. Te ukoliko rezultati nisu u skladu sa propisanim, preporučuju konkurentne kompanije, koje više vode računa o ravnopravnosti, ali ne samo o ravnopravnosti.

Njihova istraživanja se baziraju na četiri sektora: Zastupljenost žena na rukovodećim pozcijama; Zastupljenost žena u sklopu radne snage; Tretman žena u marketinškoj komunikaciji ; Društvena odgovornost kompanije. Poražavajuće je da samo 15% ispitanih kompanija ispunjava propisane norme UN-a.

Povezane vesti

KAKO SMANJITI JAZ IZMEĐU POLOVA Izvor: Ellevate U poslednjem istraživanju koje je “Ellevate Network” sproveo na više od 1000 zaposlenih žena, čak 47% ispitanica je reklo da nije sasvim zadovoljno načinom na koji  njihova kompanija tretira problem rodne ravnopravnosti, dok se još 2...
PIRATE ART – OD POTREBE DO NAGRADE ZA NAJBOLJU STARTUP IDEJU U sklopu e-Health teme na Nedelji inovacija 28. 05. – 01. 06, prisutnima će se predstaviti i Pirate Art, start up kompanija iz Beograda koja se bavi dizajnom i izradom estetskih obloga, tehnologijom 3D štampe. Predstavljamo vam priču o kompaniji ko...
PROF. DR SANJA VRANEŠ – RECEPT ZA USPEH INSTITUTA MIHAJLO PUPIN OLYMPUS DIGITAL CAMERA Prof. dr Sanja Vraneš, direktorka instituta “Mihajlo Pupin”, inženjer elektrotehnike, dugogodišnji ekspert Ujedinjenih nacija, pored toga što će govoriti na prvoj  Nedelji inivacija 28.05 – 01. 06 u organizaciji AFA asocijaci...
UZ ZVUKE LASERSKE HARFE NAJAVLJENA NEDELJA INOVACIJA Lasersko-muzičkim performansom virtuoza na laserskoj harfi Gorana Ferenca, doktoranda ETF-a na jedinstven način najavljena je danas Innovation week 2018 koja će biti održana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 28. maja do 1. juna. U prostorijama ...
ŽENE NE KORISTE SVE POTENCIJALE LINKEDIN-A Izvor: Ellevete Poslovna, društvena mreža LinkedIn objavila je rezultate analize vezane za jaz između polova unutar radne snage, uključivši i deo o korišćenju LinkedIn profila za ličnu promociju. Istraživanje bazirano na prošlogodišnjim aktivn...