KAKO SMANJITI JAZ IZMEĐU POLOVA

Izvor: Ellevate

U poslednjem istraživanju koje je “Ellevate Network” sproveo na više od 1000 zaposlenih žena, čak 47% ispitanica je reklo da nije sasvim zadovoljno načinom na koji  njihova kompanija tretira problem rodne ravnopravnosti, dok se još 20% ispitanica izjasnilo kao potpuno nezadovoljno .

Ženama je dosta da slušaju o ravnopravnosti putem power point prezentacija, one žele da vide istinske promene, žele da vide veći broj žena na pozicijama višeg menadžmenta i izmenjene kulturoloških uslove na radnom mestu, a ne povećavanje broja anketa.

Iako postoji obilje istraživanja koja jasno dokazuju da rodna ravnopravnost donosi razne benefite, činjenica je da mnoge kompanije još imaju probleme na tom putu. Koji su osnovni koraci za kompanije na putu ka implementaciji rodne ravnopravnosti?

Fleksibilnost na radnom mestu!

Inovacije i tehnološki napredak menjaju načine poslovanja, tako su moderni poslovni ljudi povezani sa svojom profesijom 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. U tim novim okolnostima, kompanije koje žele da ostvare napredak  će igrati na kartu potpune fleksibilnosti, jer čak 40% ispitanika najvažnijim smatra mogućnosti da po potrebi izmeni svoje radno vreme, ili radi od kuće. Ovakav pristup posebno pogoduje ženama, na koje i dalje pada tri puta više kućnih obaveza, nego na partnere im.

Transparentnost prilikom isplate!

Muškarci za isti posao bivaju plaćeni više od žena, u proseku na svaki dolar koji zarade muškarci, žene su plaćene sa 79 centi. 55% ispitanika podvlači da su jednake isplate i jednaka nagrada za ostvarene rezultate najvažnije pitanje u vezi sa jednakošću polova na radnom mestu. Prvi korak ka ispravljanju te nepravde je učiniti izveštaje o isplatama javnim.

Investirajte u žene koji će sutra biti lideri

Kada dođu do sredine svog karijernog puta, žene počinju da se osećaju kao srednje dete u porodici. Kompanije svoj fokus usmeravaja na mlađe regrute, zapostavljajući iskusnije, dugogodišnje radnice, a one su upravo najpogodnije da u skorijoj budućnosti zauzmu menadžerske pozicije. Sponzorski programi i stručna usavršavanja su način da one, a i same kompanije napreduju.

Osnažite i povežite zaposlene žene

Pravilo je da su muška prijateljstva dominantna u većini kompanija. Na taj način žene ostaju uskraćene za sklapanje poznanstava i za učešće u kanalima protoka informacija preko kojih često putuju nezvanične, ali bitne vesti i donose se važne odluke. Ohrabrivanje umrežavanja žena i njihovo uključivanje u neformalne aktivnosti će ih staviti u bolju poziciju za napredovanje i pozitivno uticati na njihovo samopouzdanje.

Načinite raznovrsnost jednim od glavnih postulata vaše kompanije!

Razlog za implementaciju rodne ravnopravnosti ne treba tražiti u pomodarstvu, već u čvrstom uverenju da je to ispravan način za vođenje kompanije- Jer zaista jeste. Zbog toga raznovrsnost i ravnopravnost treba usaditi duboko u osnovne vrednosti kompanije.

Povezane vesti

PIRATE ART – OD POTREBE DO NAGRADE ZA NAJBOLJU STARTUP IDEJU U sklopu e-Health teme na Nedelji inovacija 28. 05. – 01. 06, prisutnima će se predstaviti i Pirate Art, start up kompanija iz Beograda koja se bavi dizajnom i izradom estetskih obloga, tehnologijom 3D štampe. Predstavljamo vam priču o kompaniji ko...
PROF. DR SANJA VRANEŠ – RECEPT ZA USPEH INSTITUTA MIHAJLO PUPIN OLYMPUS DIGITAL CAMERA Prof. dr Sanja Vraneš, direktorka instituta “Mihajlo Pupin”, inženjer elektrotehnike, dugogodišnji ekspert Ujedinjenih nacija, pored toga što će govoriti na prvoj  Nedelji inivacija 28.05 – 01. 06 u organizaciji AFA asocijaci...
UZ ZVUKE LASERSKE HARFE NAJAVLJENA NEDELJA INOVACIJA Lasersko-muzičkim performansom virtuoza na laserskoj harfi Gorana Ferenca, doktoranda ETF-a na jedinstven način najavljena je danas Innovation week 2018 koja će biti održana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 28. maja do 1. juna. U prostorijama ...
ŽENE NE KORISTE SVE POTENCIJALE LINKEDIN-A Izvor: Ellevete Poslovna, društvena mreža LinkedIn objavila je rezultate analize vezane za jaz između polova unutar radne snage, uključivši i deo o korišćenju LinkedIn profila za ličnu promociju. Istraživanje bazirano na prošlogodišnjim aktivn...
PETICIJA ZAPOSLENIH U GOOGLE-U PROTIV PENTAGONA Jasno je da je potencijal koji moderne tehnologije nose sa sobom ogroman i da će njihova implementacija u svakodnevni život unaprediti društvo, naravno postoji i druga strana medalje- nehumana primena koncepata poput veštačke inteligencije može r...