ZAPOŠLJAVANJE MLADIH ŽENA U REPUBLICI SRBIJI

U sklopu regionalne inicijative „Žene Balkana za novu politiku“ Beogradski fond za političku izuzetnost je uz pomoć švajcarske ambasade organizovao okrugli sto sa temom: „Zapošljivost mladih žena u Republici Srbiji“.

AFA žensku mrežu je među učesnicama okruglog stola predstavljala Svetlana Tešić, Ekspertkinja za odnose sa klijentima diplomatskog sektora, u kompaniji Telenor. Zajedno sa drugim menadžerkama iz poslovnog sektora, političarkama i aktivistkinjama obradila je temu poteškoća pri zapošljavanju mladih ljudi, a posebno žena. Zaključci do kojih su došli su zabrinjavajući, ali konačni utisak je da, uz planski rad, možemo da se nadamo boljem.

Sa podužeg spiska problema i poteškoća posebno se izdvajaju:
Zona sive ekonomije, u kojoj se nalazi preko 250.000 građana Srbije;
Čak 19.7% mladih nisu ni zaposleni, niti stiču bilo kakvo obrazovanje i obuku;
Prisustvo izrazitih rodnih uloga;
Neusklađenost sistema obrazovanja i tržišta rada;
Loša struktura subvencija, koja favorizuje monopoliste na uštrb malih poljoprivrednika;
Nedovoljna osvešćenost mladih u vezi sa osnovnim ekonomskim pojmovima, poput BDP-a, PDV-a i slično.

Ipak, jasno je da postoje razvojne šanse, pa planskim delovanjem i uvođenjem tehnoloških i društvenih inovacija, Ohrabrivanjem mladih da postanu preduzetnici; Oslanjanjem na spostvene resurse; Ulaganjem u digitalnu i IT industriju; Prenosom dobrih praksi iz stranih kompanija i Konkurisanjem na globalnom tržištu, ove poražavajuće rezultate možemo da itekako poboljšamo.

Povezane vesti

KAKO SMANJITI JAZ IZMEĐU POLOVA Izvor: Ellevate U poslednjem istraživanju koje je “Ellevate Network” sproveo na više od 1000 zaposlenih žena, čak 47% ispitanica je reklo da nije sasvim zadovoljno načinom na koji  njihova kompanija tretira problem rodne ravnopravnosti, dok se još 2...
PIRATE ART – OD POTREBE DO NAGRADE ZA NAJBOLJU STARTUP IDEJU U sklopu e-Health teme na Nedelji inovacija 28. 05. – 01. 06, prisutnima će se predstaviti i Pirate Art, start up kompanija iz Beograda koja se bavi dizajnom i izradom estetskih obloga, tehnologijom 3D štampe. Predstavljamo vam priču o kompaniji ko...
PROF. DR SANJA VRANEŠ – RECEPT ZA USPEH INSTITUTA MIHAJLO PUPIN OLYMPUS DIGITAL CAMERA Prof. dr Sanja Vraneš, direktorka instituta “Mihajlo Pupin”, inženjer elektrotehnike, dugogodišnji ekspert Ujedinjenih nacija, pored toga što će govoriti na prvoj  Nedelji inivacija 28.05 – 01. 06 u organizaciji AFA asocijaci...
UZ ZVUKE LASERSKE HARFE NAJAVLJENA NEDELJA INOVACIJA Lasersko-muzičkim performansom virtuoza na laserskoj harfi Gorana Ferenca, doktoranda ETF-a na jedinstven način najavljena je danas Innovation week 2018 koja će biti održana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 28. maja do 1. juna. U prostorijama ...
ŽENE NE KORISTE SVE POTENCIJALE LINKEDIN-A Izvor: Ellevete Poslovna, društvena mreža LinkedIn objavila je rezultate analize vezane za jaz između polova unutar radne snage, uključivši i deo o korišćenju LinkedIn profila za ličnu promociju. Istraživanje bazirano na prošlogodišnjim aktivn...