ZAŠTO JE RAVNOPRAVNOST BITNA

U svom izveštaju iz 2015. godine “Zašto je ravnopravnost bitna” (Why diversity matters), konsultantska organizacija “Mekinzi i kompanija” je pokazaala da su ekonomski uspesi kompanija direktno povezani sa uključenošću žena u radnu snagu. Početkom ove godine objavili su dopunu tog izveštaja, pod nazivom “Bolji rezultati kao posledica rodne ravnopravnosti” (Delivering through diversity). Koristeći se podacima iz 1000 različitih kompanija, došli su do statistika koje nedvosmisleno pokazuju da organizacije sa većim brojem žena, naročito na rukovodećim pozicijama, ostvaruju bolje rezultate.

Kompanije sa izraženom rodnom ravnopravnošću imaju 21% više šansi za veći ekonomski uspeh od kompanija u kojima dominiraju muškarci. Komparacijom podataka iz 2017-e godine, zaključili su da preduzeća, u kojima su žene zastupljene na liderskim pozicijama i pozicijama višeg menadžmenta, u 27% više slučajeva ostvaruju bolje rezultate glede poslovnih vrednosti i dugoročne misije kompanije.

Pored očitih, statističkih podataka, još neke od prednosti organizacija koje se zalažu za rodnu ravnopravnost su: U boljoj su poziciji da privuku najtalentovanije kandidate sa tržišta rada; Njihovi klijenti su zadovoljniji kvalitetom pruženih usluga; Bolji su odnosi među zaposlenima i Optimizovan je proces donošenja odluka. Pored svega navedenog, kompanije se i dalje ne odlučuju da u svoje postulate implementiraju rodnu ravnopravnost.

Povezane vesti

KAKO SMANJITI JAZ IZMEĐU POLOVA Izvor: Ellevate U poslednjem istraživanju koje je “Ellevate Network” sproveo na više od 1000 zaposlenih žena, čak 47% ispitanica je reklo da nije sasvim zadovoljno načinom na koji  njihova kompanija tretira problem rodne ravnopravnosti, dok se još 2...
PIRATE ART – OD POTREBE DO NAGRADE ZA NAJBOLJU STARTUP IDEJU U sklopu e-Health teme na Nedelji inovacija 28. 05. – 01. 06, prisutnima će se predstaviti i Pirate Art, start up kompanija iz Beograda koja se bavi dizajnom i izradom estetskih obloga, tehnologijom 3D štampe. Predstavljamo vam priču o kompaniji ko...
PROF. DR SANJA VRANEŠ – RECEPT ZA USPEH INSTITUTA MIHAJLO PUPIN OLYMPUS DIGITAL CAMERA Prof. dr Sanja Vraneš, direktorka instituta “Mihajlo Pupin”, inženjer elektrotehnike, dugogodišnji ekspert Ujedinjenih nacija, pored toga što će govoriti na prvoj  Nedelji inivacija 28.05 – 01. 06 u organizaciji AFA asocijaci...
UZ ZVUKE LASERSKE HARFE NAJAVLJENA NEDELJA INOVACIJA Lasersko-muzičkim performansom virtuoza na laserskoj harfi Gorana Ferenca, doktoranda ETF-a na jedinstven način najavljena je danas Innovation week 2018 koja će biti održana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 28. maja do 1. juna. U prostorijama ...
ŽENE NE KORISTE SVE POTENCIJALE LINKEDIN-A Izvor: Ellevete Poslovna, društvena mreža LinkedIn objavila je rezultate analize vezane za jaz između polova unutar radne snage, uključivši i deo o korišćenju LinkedIn profila za ličnu promociju. Istraživanje bazirano na prošlogodišnjim aktivn...